Muslim i norge voksne damer

muslim i norge voksne damer

Ja, dere leser riktig. Vi vet at kvinner i mange land feks. Listen er dessverre utrolig lang, og kulturen er det som krenker disse kvinnene, ikke religionen.

For rasisme skapes av en ting: Og en annen ting, at mange normenn har glemt norsk kulturarv, fordi i mange situasjoner snakker vi ikke om dem, vi formiddler dem ikke videre. Laial Janet Ayoub Hvor i verdenen er du fra, uten om Norge: Opprinnelig i fra Libanon. Dette gjelder alle religioner, ikke bare islam.

According to one definition: Purdah is a curtain which makes sharp separation between the world of man and that of a woman, between the community as a whole and the family which is its heart, between the street and the home, the public and the private, just as it sharply separates society and the individual.

This takes two forms: Purdah exists in various forms in the Islamic world and among Hindu women in parts of India. This segregational issues is taken even further than only clothing, and women many places are not allowed to leave the house without their father, brother, cousin, husband or other male relative.

They are not allowed to go to school, work, meet in groups, or in any way blend with the opposite sex. Rules regarding Muslim women? In the Quran, states: Say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty?

And say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty; that they should not display their beauty and adornments except what must ordinarily appear thereof; that they should draw their veils over their bosoms and not display their beauty except to their husbands, their fathers?

Tell thy wives and daughters, and the believing women, that they should cast their outer garments over their persons? There are similar, yet less obvious requirements for a Muslim male? In addition, a Muslim man is prohibited from wearing silk clothing except for medical reasons or gold jewelry. A Muslim woman may wear silk or gold.? Vel, hijab har ikke noe voldelig i seg Problemet er at jeg ikke kan henvende meg til deg som er en tildekket kvinne.

Jeg er en kristen mann med en norsk slekt i generasjoner bakover. John Magne Trane Betyr ikke andres liv noe som helst for deg? Og personlig kunne jeg aldri ha flyttet til et muslimsk land da jeg er alt for forskjellig til normene der. På den tiden var Lena Larsen kanskje den mest kjente konvertitten. Lena Larsen konverterte til islam i ung alder, er religionshistoriker og var tidligere leder av Islamsk Råd Norge.

De to møttes i Rabita moskeen i Oslo. Jeg tenkte ikke på at nå var jeg blitt muslim. Det var på den tiden hun begynte å definere seg som muslim. Det fant jeg i islam. Jeg tenkte egentlig ikke på at nå var jeg muslim. Det skjedde først da folk begynte å kalle meg konvertitt, sier Alzaghari. Å konvertere til islam er i utgangspunktet en enkel prosess. Personen som ønsker det må lese trosbekjennelsen foran to muslimske vitner. Da er personen muslim. Nora Stene er førstelektor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo.

Hun tror mange har fått et feil bilde av hvem som blir muslimer. Det er fordi i den senere tid er det ofte menn som blir fremstilt i media. Religionshistorikeren legger til at det ikke finnes noen klar statistikk i dag på hvor mange som har konvertert til islam i Norge, men at tallet kan ligge på mellom Det gjør det enklere i forhold til svigerfamilie.

Hun legger til at det kan være flere årsaker til at man velger å konvertere, men en forelskelse kan være et utgangspunkt. Linda Alzaghari har ikke snakket mye med familien sin om sin tro, og fortalte ikke familien direkte at hun hadde konvertert.

Hun presiserer at en av de viktigste verdiene i islam er å respektere sine foreldre og de eldre. Forholdet til familien har kanskje til og med blitt enda sterkere etter at jeg begynte å være bevisst min islamske tilhørighet. Her sammen med styremedlem i Rabita moskeen, Mohammed Bouras. En av grunnene var for å slippe å fortelle hvorfor jeg ikke festet, ler hun. Hun gikk med hijab i ett par år.

Det var vanskelig å bli sett på som noe mer enn bare hun som går med hijab. Jeg brukte mye av tiden på å forklare og imøtekomme fordommer. Jeg har både positive og negative erfaringer med å bære det, men etter hvert følte jeg at det tok for mye krefter.

Å være muslim er ikke bare lett, spesielt ikke når du er født og oppvokst i Norge. Mange er kritiske til islam i det norske samfunnet, sier Nora Stene. Hun presiserer at det ikke er det samme som om noen skulle bli katolikk eller buddhist. Hun ville bli glamourmodell, så man kan jo si vi gikk ganske forskjellige retninger. Men vi kom ut av det og er fortsatt venner i dag, smiler åringen.

Vi går ut av det lille kontoret og nedover gangen. Øvergaard har akkurat vært i NRK for å uttale seg om homohets blant muslimer. Som etnisk norsk og muslim har det vært naturlig for det muslimske miljøet å bruke Alzaghari som et bindeledd til det norske samfunnet.

Det er belastende å stå frem som konvertitt, men også spennende fordi man kommer i kontakt med forskjellige typer mennesker. I dag er Linda Alzaghari gift med en muslimsk mann fra Palestina. De traff hverandre etter at hun hadde vært praktiserende muslim i flere år. Jeg ønsket meg en familieorientert mann, men likestilling i ekteskapet er like selvfølgelig for meg nå som før jeg ble muslim.

For meg er det viktig å være i jobb, jeg har ikke gått seks år på universitetet for å sitte hjemme. Linda Alzaghari går ofte innom bokhandleren i Rabita moskeen.

...

Den døende oppfordres også til å lese trosbekjennelsen. Pasientens siste ønsker bør oppfylles så raskt som mulig og all gjeld slettes. Etter døden sier de som står rundt sengen: Etter islamsk tradisjon må alle døde mennesker krysse broen Al Sirat. Denne er veien til himmelen.

Den avdøde skal behandles med samme verdighet og respekt som da han eller hun var i live Stortærne bindes sammen med en tøystrimmel og man legger et laken over den avdøde. Det anbefales at man legger noe tungt oppå magen for å tømme den for luft. Kroppen skal vaskes snarest mulig, av muslimer av samme kjønn som avdøde.

Man skal bruke mye vann og vaske grundig og over hele kroppen med kroppstemperert vann og såpe. Vaskingen skjer etter en bestemt rekkefølge. Området fra navlen ned til knærne skal alltid være tildekket. Overkroppen vaskes først, alt unntatt ansiktet. Overkroppen skal være lett hevet. Deretter vaskes området fra navlen og ned til knærne.

Så renses munnen med bomullstøy. Videre renses neseborene, tre ganger eller mer. Ansiktet vaskes fra pannen til haken. Deretter fra det ene øret til det andre. Høyre overarm vaskes først, deretter venstre overarm til og med albuene. Hodet og nakken vaskes. Deretter vasker man kroppen om igjen. Først hodet, så høyre øvre del av kroppen, så venstre del av kroppen. Tradisjonelt bruker man kamfer og sandeltreoljer i vannet. Avdøde svøpes i hvitt bomullsstoff uten sømmer.

Det er ett kledestykke for menn og fem for kvinner. Kledet har påtrykt sitater fra Koranen. Selv om kroppen svøpes helt inn må det være tydelig hvor hodet er, da legemet skal ligge med ansiktet i retning Mekka. Den døde stelles så sant det er mulig av de eldste familiemedlemmene av samme kjønn. Å være med på dette er ansett som en ære og som en hellig handling 8. Renhet er som vanlig viktig. Dette gjelder både de som steller og sjåføren som frakter den døde.

Helsepersonell som hjelper til bruker selvfølgelig hansker. Menstruerende kvinner kan ikke bistå med stell av den døde. Ullevål universitetssykehus har innredet et eget rituelt vaskerom. Andre sykehus kan bruke dette. Her er retningen mot Mekka markert.

Dersom den avdøde har vært i Mekka, får han en egen pilegrimsdrakt. Denne er helt enkel og hvit. Dette symboliserer at alle mennesker er like innfor Allah. Familie og venner vet vanligvis nøyaktig hvordan de vil ha utført stellet av den døde. Vi skal også spørre om de trenger praktisk hjelp. Det finnes muslimske begravelsesbyråer i tillegg til norskbaserte med gode kunnskaper om dette De kan også bistå med å sende den avdøde til sitt opprinnelsesland, for gravferd der.

Dette er nokså vanlig, spesielt i pakistanske og tyrkiske miljøer. Men avdøde blir i økende grad lagt i jorden i Norge. Pårørende er opptatt av å få dødsattest og andre papirer svært raskt. Begravelsen holdes tradisjonelt innen få timer.

Solen skal ikke gå ned to ganger over den avdøde. Er dødsfallet uventet, skal man likevel vente til dødstegnene er helt tydelige. Den raske begravelsen kan kanskje hjelpe de sørgende til å komme videre.

Nære slektninger unngår ofte å spise i perioden mellom dødsfallet og gravferden. Dette er et tegn på respekt. Det holdes gravferdsbønn i den moskeen vedkommende har tilhørighet til. Kvinner deltar ikke i begravelsen. Sørgeperioden varer vanligvis i tre dager. De etterlatte vil vanligvis få svært mye besøk.

Både ved dødsleiet og i sørgeperioden er det forventet at man viser selvkontroll og ikke gråter. Dette gjelder spesielt menn. Troen på et liv etter døden er svært sentral og hjelper de sørgende til å komme seg videre. Det brukes ikke spesielle klær i sørgeperioden, men det forventes at kvinnene ikke bruker sminke eller har på seg smykker Organtransplantasjon er vanligvis godtatt. Obduksjon godtas bare dersom det er nødvendig for å fastslå dødsårsaken eller for viktige vitenskapelige formål.

Det er viktig at helsepersonell har kjennskap til andre kulturers regler og ritualer i forbindelse med sykdom og død og strekker seg for å etterkomme ønsker og krav hos pasienter og pårørende i forbindelse med sykehusinnleggelser, i den grad det lar seg gjøre.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra land der islam er hovedreligionen. Tro og tradisjoner ved dødsleiet. Sygepleje til muslimske pasienter. Grundlæggende doktriner i islam.

Cultural diversity in death and dying. Nursing management, Volume 11 8 , December , pp. Khlood S, Rick Z. Considering faith within culture when caring for the terminally ill muslim patient and family. Journal of hospice and palliative nursing ; 3; — Good practice in the health care for migrants: BMC Public Health ; Bridging generic and professional care practices for Muslim patients through use of Leininger s cultural care modes.

Contemporary Nurse April ; Lawrence P, Rozmus C. Culturally Sensitive Care of the Muslim Patient. Journal of Transcultural Nursing ; Palliative care needs of minorities. British Medical Journal ; Palliative Care for Muslim Patients.

The journal of supportive oncology ; 3: A «good « death: Annals af Saudi Medicine. Dette er et av flere nettsteder som har informasjon om islam. Forfattere Forfattere Håkon Jensen-Tveit sykepleier og klinisk spesialist med videreutdanning i flerkulturell helse. Last ned artikkel pdf, Tildekket Muslimer er nøyere med å dekke til kroppen enn hva vi er vant til. Måltider Å spise betraktes som en hellig handling. Bønn Man skal ta opp om pasienten og pårørende trenger tilrettelegging i forhold til eventuelle åndelige og religiøse behov, selv om man selv ikke er troende 5.

Koranen Renhet og anstendighet er to av grunnbegrepene for den troende 4. Evig liv Troen på et evig liv er grunnleggende. Kvinner har generelt høyere terskel for å be om hjelp i utgangspunktet og av frykt for å stå alene eller møte på sosial fordømmelse, blir terskelen enda høyere. I dag anser jeg meg selv som en fri kvinne. Stadig flere muslimske kvinner blir presset til å leve med en mann de ikke ønsker å leve med. Kvinner blir presset til å normalisere et forhold, de blir frarøvet kontrollen og friheten.

Ja, for det er dessverre menn som kontrollerer og sitter med makten, enten de ikke ønsker at du skal gå videre med livet ditt, finne deg en ny mann eller rett og slett være en fri kvinne. Noen kvinner velger å gjøre opprør, si ifra og bryte ut. Men mange blir dessverre presset tilbake til et forhold de selv ikke ønsker å være i. For min del følte jeg at jeg mistet min verdighet da jeg gråtende satt på kontoret til en imam og ba om hjelp til en skilsmisse. Du ender opp med å føle liten innflytelse på egen livssituasjon, og tror at det er normalt.

Det kan skje med hvem som helst. Hvorfor er denne friheten så viktig for kvinnene? Jo, for i motsatt fall kan livet lett føles meningsløst, man kan føle seg fanget i et forhold basert på skjev kontrollfordeling og man kan bli redd for å bryte ut. Det er en skjevhet i forholdet mellom mann og kvinne når det gjelder skilsmisse i islam. Mannen kan si talaq tre ganger og så er han skilt, mens kvinner må ha krevd rett til skilsmisse i ekteskapskontrakten, og selv da er det ikke alltid lett uten en far eller verge som kan snakke på hennes vegne.

Som trebarnsmor har jeg disse rådene å gi: Lytt til barnas bekymringer, møt dem med et åpent sinn, ikke skap et skille eller avstand som blir vanskelig å forlate. Det er lett å føle seg marginalisert i samfunnet, særlig om man har minoritetsbakgrunn. Det er lett å falle mellom to stoler, og derfor er det viktig å finne en balansegang som alle kan leve med. Det er hjelp å få. Hvis ikke hos familien, så snakk med skolen og still krav. Det er din rett som samfunnsborger.

Husk at det er kult å være ung og flerkulturell, selv om det noen ganger kan være utfordrende. Utfordringen ligger i å skape sin egen identitet, og da er det viktig at både samfunnet, foreldre og ungdom prøver å skape rom der en slik utvikling er mulig. Det er ikke først og fremst islam som oppfordrer til kontroll av kvinners kropp og frihet, men æreskulturen mange tar med seg til Norge. Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Privat Det foregår en likestillingsrevolusjon blant norske muslimske jenter, skriver Rania Jalal Al-Nahi.

Thai babes horny På lista over «sanksjonsland», som høyrer under «vondskapsaksen». Ahmad er troende sjiamuslim. Da har jeg egentlig gjort mitt og resten er opp til henne. Hun var 18 år da nabofamilien fra Iran inviterte henne til å være med på en reise tilbake til hjemlandet. Halvardshjemmet til fordel for romfolk. Jeg er en 35 år gammel mann. At små barn blir sett på som kjønnsobjekter og er sekualiserte.

Brazil sex voksne damer

Sex oral din chat